Taller: El llenguatge emocional del color

Convidat: Glòria Jover

El llenguatge emocional del color
L’aspecte sensorial del color és visual i té a veure amb la filosofia i la psicologia. Psicologia del color- Identificació personal entre emoció/cromatisme i Llenguatge sensitiu. Expressió del color a través del suport: materials, ambient, atmosfera. Concepte natural del color.

Semiòtica del color
En un sentit general, tota comunicació es dóna a través dels signes i en aquests termes, el llenguatge del color és aquell el signe dels quals són cromàtics. Els colors són elements comunicants o signes: elements que en l’actualitat són de suma importància per a la comunicació humana, sense oblidar amb això l’ús que des d’èpoques antigues s’ha fet d’ells en les diferents religions, en la màgia, la vestimenta, etc.

Però no podem parlar de signe sense abans parlar de semiòtica: la semiòtica com a disciplina que es troba en la base del sistema cognitiu humà, permet analitzar els elements de la comunicació audiovisual, la qual cosa no només ens ajuda a l’estudi dels signes o elements que integren un missatge, sinó que a més a més estableix també una relació entre aquests elements de significació i els processos culturals.

Color i simbologia- Concepció objectiva i subjectiva del color segons la cultura.

Color i sociologia – Evolució del color a través de les tendències. Com s’estructura un concepte cromàtic. Mostra de materials d’estudi i publicacions existents que treballen les tendències de color.

Color i tecnologia – Nous avenços en l’ús del color en arquitectura, urbanisme i ciència – Breu explicació sobre els últims avenços científics sobre l’aplicació del color.

Color i imatge de marca – Com el color ajuda a distingir i posicionar una marca a través del seu potencial emocional.

Recursos:
http://www.explorra.com/labs/travel-by-color
http://chromaom.com/
www.colorlovers.com
http://0to255.com/
0to255 is a simple tool that helps web designers find variations of any color.
http://kuler.adobe.com/

Comments are closed.