Archive for 'Taller'

Taller: Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa

Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa

Baindesign delante la tienda de Ailanto

Baindesign delante la tienda de Ailanto

Taller
En aquest taller teòric/interactiu s’explorarà la connexió entre realitat i emocions en el producte moda. Les perspectives seran dues: el mercat i les idees. A través de l’univers visual de la marca es veurà com es van crear i reflectir els codis d’estil per assegurar la diferenciació creativa de la marca Ailanto davant la competència.

[...]

Taller: El llenguatge emocional del color

Convidat: Glòria Jover

El llenguatge emocional del color
L’aspecte sensorial del color és visual i té a veure amb la filosofia i la psicologia. Psicologia del color- Identificació personal entre emoció/cromatisme i Llenguatge sensitiu. Expressió del color a través del suport: materials, ambient, atmosfera. Concepte natural del color.

[...]

Taller: Audio data visualization

Convidats: Oriol Rosell, Julià Carboneras
www.ptchwrks.com

oriol rossell - Julià Carboneras

Taller
Taller sobre visualització del senyal sonor a partir de la seva interpretació des de les diferents disciplines del disseny: gràfica, multimèdia, tipografia, gravat, etc.
[...]

Taller TIC

Bits contra àtoms

Convidat: Joan Carreras (janquim)
http://janquim.blogspot.com

janquim

janquim en el taller sobre TIC

TALLER
S’orienta cap a la utilització real de les eines que es proposen, amb un enfocament específic per a les necessitats professionals del sector. Consta de dues parts que es corresponen amb cadascuna de les sessions de quatre hores.
Es basa en l’aprenentatge compartit i les pràctiques es presenten com l’oportunitat de traçar rutes que més tard els assistents puguin desenvolupar pel seu compte.
[...]

Andrés Hispano. La cultura de la imagen

TALLER
El cine, per no dir l’audiovisual en general, ha evolucionat en gran mesura com a
exercici de contestació i cites que han pres sempre com a referència a la seva
pròpia història, com dispositiu tècnic, lingüístic o fenomenològic.
En aquest sentit, l’apropiació ha estat una de les eines més efectives.

[...]

Diseño centrado en el usuario. 3ª part

Sessió 26/02/2010

Moderador: Ariel Guersenzvaig
http://www.interacciones.org
Convidat: Marta Talavera. Human Factors HP
http://www.hp.com

A menudo, durante el proceso de creación y producción se pierde la idea inicial del encargo.

  personajes_alzado2.pdf (540 bytes, 5 hits)
You do not have permission to download this file.


[...]

Innovación basada en las personas

Sessió 05/02/2010

Moderador: Ariel Guersenzvaig
Convidat: Roberto Bolullo. roberto@avalok.es
http://www.avalok.es
http://twitter.com/avalokorg
http://facebook.com/avalokorg

¿Cómo integrar a las personas en el proceso de innovación?
proceso innovación = investigación + diseño


[...]

Taller 1. Definición de producto: agenda

Sessió 22/01/2010

Moderador: Ariel Guersenzvaig
http://www.interacciones.org
Convidat: Mercè Graell
http://www.visualteamwork.com

Nevera / Agenda

  BA-investigacion usario1_intro y entrevistas.pdf (unknown, 12 hits)
You do not have permission to download this file.

[...]