Programa

Winchester School Of Arts
ELISAVA Escola Superior de Disseny
Bachelor in Design (Top Up)

Mòdul I: Estudi d’usuaris

Curs 2009-2010
2on trimestre
20 ECTS

Professors responsables: Daniel Cid, Ariel Guersenzvaig
Professors convidats: Xavier Camino, Lekshmy Parameswaran, Laszlo Herczegh, Marc Morros, Humberto Matas , Roberto Bolullo, Marta Tantos, Ivan del Muro, Joanna Lambert, Pablo Ramírez

Escola Elisava. Barcelona

1. Introducció

És responsabilitat de les escoles profunditzar en els camps del coneixement circumscrits al procés que va de la creació a la producció i consum dels productes de disseny. Però també el fet de capacitar al professional del disseny per donar forma a nous productes i serveis que derivin de les necessitats reals dels qui els han d’utilitzar-los, situant just en el centre del procés els usuaris. Una “actitud” de disseny capaç de convertir els usuaris en quelcom més que un objecte d’estudi i que, per tant, sigui capaç d’establir un procés íntim de percepcions i sensacions amb les persones.

2. Competències a adquirir

 • Dominar l’anàlisi socioeconòmica, cultural i antropològica del disseny, entès com un fenomen global i a la vegada transversal
 • Adquirir capacitats d’anàlisi i de diagnosi sobre l’estat, el pols i les futuribles del disseny en tant que fenomen socioeconòmic
 • Incorporar el raonament crític a l’entorn del disseny
 • Reconèixer en el mètode etnogràfic una estratègia d’investigació fonamental per al reconeixement dels usuaris i de l’impacta social, cultural i històric del disseny

3. Metodologia

La metodologia de l’assignatura es basa en classes teòriques que consisteixen en l’exposició per part de diferents convidats experts de casos estudi.
Unes classes teòriques (T) que aniran acompanyades de sessions de seminari (S) principalment concebudes per tal de ser un espai de discussió del grup.
L’estudiant ha de demostrar el seu interès en la participació activa a les classes.
Es contemplen activitats d’aprenentatge en forma treballs pràctics (TP) individuals o en grup.

4. Calendari

5. Avaluació

 • 5.1. L’avaluació es basa en dos pilars de caràcter obligatori.
  - Participació en les activitats plantejades dins de l’aula – 50%
  - Treballs pràctics personals i/o en grup – 50%
 • Cal haver obtingut com a mínim un 4 en cadascuna de les parts per a fer la mitjana amb les altres notes.
 • En funció de la dinàmica del curs, es decidirà cal incloure un examen final.
 • 5.2. Cal haver assistit a un 80% de les classes per aprovar.
 • 5.3 Els treballs pràctics estaran directament relacionats amb els continguts de les classes magistrals i tindran una temporització bisetmanal. Aquests treballs es presentaran a classe.

L’avaluació de totes les tasques dutes a terme es farà seguint els criteris de:
Grau d’integració i treball interdisciplinari de l’equip.
Grau de discussió i de crítica personal davant la temàtica del treball i la contextualització del mateix en l’actualitat.
Qualitat de la memòria: ordre, pulcritud, precisió i rigor.
Assoliment de les competències generals, específiques i específiques de l’assignatura.

Presentació del curs

Mòdul II: Tallers optatius

Curs 2009-2010
3r trimestre
20 ECTS

1. Introducció
Els tallers optatius s’articulen al voltant de diferents àmbits fronterers a la pràctica professional del disseny i es dirigeixen a qualsevol alumne independentment de l’especialitat, ja que dins d’un mateix curs conviuen perfils amb diferents backgrounds, inquietuds i interessos. En termes generals, aquests àmbits fronterers es poden identificar amb àrees com Arts visuals, Cinema, Web 2.0, Música, Color,
Fotografia, Moda o Gravat.
Les competències que els doten de contingut són les següents:

 • promoure la creativitat per a resoldre un problema de disseny
 • ser capaç de generar contextos que estimulin les habilitats intel·lectuals, tècniques i creatives
 • ser capaç d’integrar els coneixements i les eines instrumentals apreses dins de la metodologia projectual pròpia
 • ser capaç de desenvolupar el treball en equips multidisciplinaris, on cada membre pot aportar punts de vista i coneixements diferents
 • conèixer la terminologia i el vocabulari específics propis d’aquests àmbits
 • fomentar el procés continu de formació imprescindible per a saber adaptar-se als canvis continus de la societat, del mercat, de les empreses, dels nous perfils professionals i de les necessitats dels clients.

3. Avaluació

La qualificació final del Mòdul II es farà segons la mitjana ponderada amb la nota obtinguda als cinc tallers cursats.
Cal haver obtingut com a mínim un 35 (4,0) en cada taller.
Cal haver assistit a un 80% de les classes per aprovar.

5. Descripció dels tallers

Taller 1 – 9 i 16 d’abril
A. TALLER A L’ENTORN DE L’OBRA DE MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA
Marcel·lí Antúnez Roca

Marcel·lí Antúnez Roca és internacionalment conegut per les seves performances mecatròniques i per les seves instal·lacions robòtiques. Va ser fundador de La Fura dels Baus, col·lectiu del que formà part com a coordinador artístic, músic i actuant des de 1979 fins 1989. Des dels anys noranta, el treball en solitari de Marcel·lí Antúnez s’ha caracteritzat per la preocupació de com i on els desitjos dels homes es  produeixen.

Aquesta preocupació s’ha anat traslladant progressivament cap a un tipus d’obres que proposen sistemes complexes i que sovint es converteixen en híbrids sense categoria. La incorporació i transgressió d’elements científics i tecnològics des d’inicis dels anys noranta, i la seva interpretació per mitjà de dispositius únics i particulars donen a l’obra d’aquest artista una renovada cosmogonia, càlida, crua i irònica, sobre temes tan clàssics com l’afecte, la identitat, l’escatologia, o la mort.
www.marceliantunez.com ; www.marceliantunez.blogspot.com

Taller
Destinat a arts escèniques, comunicació audiovisual, disseny gràfic i digital, història de l’art, arquitectura i arts visuals.
Laboratori transdisciplinar, multimèdia, mecatrònic i interactiu.

Continguts

1a PART – Introducció a l’obra de Marcel·lí
Anys 80: LA FURA DELS BAUS membre fundador del col·lectiu i coordinador de les seves performances més cèlebres Accions (1984), Suz/o/Suz (1985) i Tier Mon (1988); Col·lectiu Los Rinos, Gegant…
Any 90 fins l’actualitat: les performances mecatròniques EPIZOO (1994), AFASIA L’home de Carn (1992), les exposicions La vida sin amor no tiene sentido (1993), Epifania (1999) i les instal·lacions Human Machine (2001), Metzina (2004) i Tantal (2004). A més a més d’introduir als aspectes artístics de l’obra, aquesta primera fase contempla certs aspectes conceptuals i metodològics de la mateixa.

2a PART – Introducció als aspectes tècnics de la Sistematúrgia. Introducció dels aspectes metodològics de la Sistematúrgia a partir de les seves bases conceptuals i de softwar POL. Pol és un programa desenvolupat per l’estudi de Marcel·lí per a la gestió interactiva a temps real d’imatges 2D i 3D, música, il·luminació i robots, a través de diversos sensors, entre ells els Dreskeletons. El programa està organitzat en tres àmbits diferents i compatibles entre si: Pol, Setup, Pol Control i Pol Movie Player. POL Setup serveix per a determinar les
variables de comportament dels sensors amb variables de l’entorn Flash, de l’entorn 3D Virtool, dels diversos entorns MIDI (música , il·luminació, etc.) y dels robots. POL setup serveix per escriure la interacció de la peça. POL Control gestiona en temps real els sensors i controla a través de l’entorn MIDI i de POL Movie Player les distintes variables del banc de dades. POL Movie Player se encarrega d’executar els gràfics 2D i 3 D en una xarxa de fins a 12 ordinadors.
En aquesta segona sessió es desenvoluparà un exercici pràctic que es proposarà a la primera sessió.


B. EL CINE RESPON AL CINE

Andrés Hispano – Realitzador audiovisual, comissari expositiu, pintor i articulista.
Ha comissariat les exposicions La Ciutat dels cineastes (amb Jordi Balló. CCCB,2001), El Rei de la casa (amb Marc Roig. Palau de la Virreina, 2007) y That’s not Entertainment! (amb Antoni Pinent. CCCB, 2007). Actualment, treballa juntament amb Gilles Lipovetsky y Jean Seroy a l’exposició La Pantalla global (CCCB, 2011).
Programador de XCèntric (CCCB), del qual va ser membre fundador. Actualment dirigeix Soy Cámara per al canal Cultural.es de TVE a la TDT (amb Félix Pérez- Hita). Abans va dirigir les nits temàtiques de BTV (1997-2000), el programa Boing Boing Buddha (creat juntament amb Manuel Huerga. BTV, 2000-2003) i Baixa Fidelitat (amb Félix Pérez-Hita. XTVL, 2005). Entre altres audiovisuals per a museus i centres d’art ha dirigit Somiant la nostra ruïna (La Pedrera, 2005), La Trobada (Palau Moja, 2007), Autoscan (CCCB, 2008) i Wish you were here (DHUB, 2009).Va realitzar tasques de preproducció artística per a Manuel Huerga Huerga (Antártida, Salvador) i Frederic Amat (Foc al càntir). El storyboard d’Antártida va ser editat per Glenat en 1996.
Col·labora habitualment al suplement Cultura/s de La Vanguardia, del qual és membre del comitè assessor.
Ha escrit David Lynch, claroscuro americano (Glenat, 1998), coordinat Imágenes para la sospecha (amb Jordi Sánchez. Glenat, 2001) i Barcelona Frame (amb Manuel Huerga. Actar, 2005), entre altres  publicacions.
Textos seus apareixen en nombroses publicacions, entre les que destaquen Querido público (CENDEAC, 2009), El Libro de las maravillas (Joan Fontcuberta/ Actar, 2008), Política y (poética de las imágenes de guerra (Paidós, 2007) i Larry Clark, menores sin reparos. (Fest Cine Gijón,2006).
La seva carrera pictòrica es centra en la dècada 1989-1999 (Galeries Àmbit i Trama, a Barcelona). Les seves últimes col·laboracions gràfiques daten de 2006, any en que il·lustra i dissenya una coberta de CD per a Mishima ( Trucar a casa, recollir les fotos, pagar les multes) i il·lustra la reedició de El Vas de plata (Antoni
Marí, en Vicens Vives).
Ha comissariat amb Antoni Pinent l’edició del doble DVD Del Éxtasis al Arrebato.
Un Recorrido por el cine experimental Español (Cameo/CCCB/SEACEX, 2009).
Professor convidat a la Universitat Pompeu Fabra (Comunicació Audiovisual, 1998-2007) i ha participat en nombroses classes i conferències en els màsters i cursos de postgrau IDEC-Elisava (des de 2003), on va codirigir els postgrau de Nous Formats Expositius (2006-2009).
Ha format part del jurat dels premis Ciutat de Barcelona (2003-2009), així com dels Premis Nacionals de Cultura de Catalunya (2005-2008).
Va dirigir el curs d’estiu El Relat de l’art para QUAM 09 (Vic-Montesquiu, 2009).

Taller
El cine, per no dir l’audiovisual en general, ha evolucionat en gran mesura com a exercici de contestació i cites que han pres sempre com a referència a la seva pròpia història, com dispositiu tècnic, lingüístic o fenomenològic.
En aquest sentit, l’apropiació ha estat una de les eines més efectives.

Treballar a partir de material aliè, tot i així, ha adquirit un significat ben diferent en diferents períodes.
En conjunt, aquestes pràctiques serveixen com a cap altra per a exposar l’estat de la creació audiovisual en el moment actual, en el que gran quantitat d’arxius posen al nostre alcans un fons d’imatges impensable fins fa poc.
Fa temps que es parla del nostre entorn com un paisatge mediàtic, però tan sols des de uns pocs anys aquest paisatge ha deixat de ser unidireccional. Avui som part d’aquest paisatge en la seva integritat, com a prosumers, productors i consumidors d’imatges, de continguts.
EL CINE RESPON AL CINE està pensat com un taller en que familiaritzar-se en totes les varietats que aquesta pràctica ha adquirit, que és en certa forma una manera de recórrer la història del cine des de les seves contestacions més transgressores i creatives.

Taller 2 i 3 – 23 i 30 d’abril o bé 7 i 14 de maig
A. + B. EINES TIC DE COMUNICACIÓ I DIAGNÒSTIC: APRENENTATGE COMPARTIT

Joan Carreras
Joan Carreras treballa de redactor al 3cat24, el portal de notícies de la CCMA.
Fa uns quants anys que és empleat en aquesta empresa, on he s’ha ocupat de projectes molt diferents com ara elaborar un programa intern de gestió del coneixement, llançar nous canals digitals, programar canals de televisió o crear i posar en marxa un informatiu infantil. Abans, ja s’havia dedicat a la comunicació, amb experiència en el camp institucional i polític, i havia fet de guionista per a la ràdio i la televisió. Va començar fent feina de periodista, ofici que va començar a aprendre als disset anys en un mitjà local i que li va permetre escriure en uns quants mitjans impresos (Avui, El Temps, Diari de Barcelona), tot i que la seva formació és d’una altra mena: llicenciat en Humanitats (UOC) i amb estudis de Filologia (UB).
Té un blog on mira de compartir el que aprèn i ha fet servir aquesta eina de comunicació en altres ocasions, per conversar amb els espectadors d’un canal cultural o per aportar “extres” a una obra literària. També ha obert un altre blog més “immediatista”. Se’l troba a Twitter i altres xarxes socials.

http://www.joancarreras.cat/inici.html

http://www.3cat24.cat/

http://www.ccma.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp

http://www.tv3.cat/canal/300

http://www.tv3.cat/canal/33/

http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp

http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,2687,200713899_200720868_1,00.html

http://www.xrassociats.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:

campanya-maragall-1999&catid=39:comunicacio-politica&Itemid=65

http://janquim.blogspot.com/

http://blogs.ccrtvi.com/33.php

http://homeorigamic.wordpress.com/

http://janquim.posterous.com/

http://twitter.com/janquim

Taller
S’orienta cap a la utilització real de les eines que es proposen, amb un enfocament específic per a les necessitats professionals del sector.
Consta de dues parts que es corresponen amb cadascuna de les sessions de quatre hores.
Es basa en l’aprenentatge compartit i les pràctiques es presenten com l’oportunitat de traçar rutes que més tard els assistents puguin desenvolupar pel seu compte.

Per aquesta raó no es procedirà a cap investigació profunda ni s’obtindran prototipus sinó que el treball en comú pretén representar en una escala reduïda les tasques que les exigències professionals poden requerir en l’activitat quotidiana.
Les sessions es divideixen en tres parts:
- A la primera hora hi ha una exposició general sobre les qüestions centrals i sobre les accions del mateix taller.
- El cos de la sessió es dedica a l’activitat pràctica en grups reduïts.
- L’última part, que culmina el procés formatiu, és l’ocasió que els grups tenen per compartir la seva contribució, perquè no es tracta d’activitats repetides sinó coordinades.
La primera sessió serà de recerca i diagnòstic
La presentació inclou referències als nous costos d’emmagatzematge i distribució i la seva incidència a diversos sectors, als debats actuals sobre internet (drets d’autor, neutralitat de la xarxa, model de negoci) i al canvi significatiu en el sentit de la privacitat.
Les activitats se centren a buscar (de forma extensa i profitosa), compartir (enllaços i dades), diagnosticar (presències, persones, contextos) i comunicar (resultats).
Algunes mencions: cloud computing, feed reader, linkedin, delicious, bing, street view, myspace, google, icann, citizen journalism…
La segona de comunicació i anàlisi
La presentació inclou referències als avantatges de les TIC en sectors diversos i a la seva evolució, amb un intent de prospectiva que apunta cap als mòbils intel·ligents com a eina central de comunicació. Es tractarà la idea de “conversa” i la democratització de les eines de comunicació.
Les activitats es centren a crear i comunicar, conversar i projectar, avaluar i decidir, a més de l’anàlisi crítica.
Algunes mencions: blog, microblog, facebook page, long tail, identitat digital, twitter, posterous, crowd sourcing, wiki, apps…

A. CUINA EXPERIMENTAL (pendent de definir) (23 i 30 d’abril)

B. AUDIO DATA VISUALIZATION (7 i 14 de maig)
PatchWorks és una plataforma fundada per Oriol Rosell i Julià Carboneras els objectius de la qual són la investigació, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit de les noves tecnologies aplicades a la creació artística. PatchWorks articula la seva tasca en tres línies d’activitat principals: la pedagogia, la creació i el desenvolupament de software i hardware.

Oriol Rosell
Oriol Rosell és músic, periodista i comissari artístic. Ha composat bandes sonores per a produccions de dansa (Àngels Margarit, Lanònima Imperial, Ballet Gulbenkian, Derivat), teatre (Roger Bernat, Àlex Rigola, Carlota Subirós) i multimèdia (Erik Natzke, Flexo, Derivat). És subdirector del festival OFFF, codirector de Digressions i assessor de programació de Sónar, ExperimentaClub i MACBA. Ha impartit classes i donat conferències a centres com l’ Institut del Teatre, CCCB, BAU, IED, Fundación Telefónica, Red Bull Music Academy, Fundació Miró, Centre d’Arts Santa Mònica, FAD, UB-Facultat de Belles Arts, i a events culturals d’Europa, Amèrica i Austràlia.
Ha estat col·laborador en mitjans de premsa escrita (Ajoblanco, La Vanguardia), ràdio (RNE/Ràdio 4) i televisió (TV3/C33). Actualment, Oriol Rosell és responsable de continguts i línies pedagògiques del MediaEstruch, el departament d’arts escèniques i noves tecnologies de la Fàbrica de Les Arts en Viu L’Estruch (Sabadell).
Julià Carboneras
Julià Carboneras és músic i enginyer de telecomunicacions.
Ha composat bandes sonores per a produccions de dansa (Juan Carlos Lérida), teatre (Playground) i multimèdia. Ha  desenvolupat nombrosos projectes d’instal·lació interactiva i sonora, especialitzant-se en la captació d’estats emocionals mitjançant dispositius i tecnologies com biosensors, visió artificial i multitouching. Ha estat guardonat amb el premi VIDA 2008 de la Fundación Telefónica i el Primer Premi d’Arts Locatives del festival Arte Mov del Brasil, ambdós compartits amb Fernando Velázquez. El 2008 va ser seleccionat per participar en el projecte Emobilart (laboratori mòbil d’artistes new media), gràcies al qual ha desenvolupat diverses activitats a Grècia, Finlàndia i Àustria. Actualment, Julià Carboneras és director tècnic del MediaEstruch, el departament d’arts escèniques i noves tecnologies de la Fàbrica de Les Arts en Viu L’Estruch (Sabadell).

Taller
Taller sobre visualització del senyal sonor a partir de la seva interpretació des de les diferents disciplines del disseny: gràfica, multimèdia, tipografia, gravat, etc.

El taller consistirà en dues sessions.
En la primera d’elles, de caire teòric, es donarà als alumnes una peça de música electrònica composada en exclusiva per l’activitat:
· conceptualització de la visualització del senyal sonor
· semiòtica del so
· sinestèsia
· interactivitat de la partitura als motion-graphics: breu recorregut històric

En la segona es treballarà sobre les translacions de la informació sonora de la peça als diferents medis i es presentaran els resultats. L’objectiu és que cada alumne produeixi una d’obra a partir d’una peça musical.

Taller 4 – 21 i 28 de maig
A. COLOR
Glòria Jover
Directora d’Estudi Gloria Jover S.L., dedicada al camp creatiu: conceptual,
tendències i coolhunting, disseny gràfic, tèxtil, color, materials i comunicació,
multimèdia. Treballa per grans grups industrials europeus (Zara, Max & Spencer,
Victoria Secret, Gap, Induyco, Corte Inglés… Llicenciada en disseny de moda
(1980). Recentment ha impartit classes a escoles com ELISAVA i IED.
Regularment participa com a conferenciant sobre tendències, color i producte en
organismes de promoció de disseny o associacions tèxtils i de moda, o escoles
de disseny de varis països (Argentina, Àustria, Colòmbia, India, Tunísia, Japó i
França). Des del 1991 és membre de la concentració Europea de color per a
Premiére Vision – París, on consta com a representant d’Espanya. Des del 1996
col·labora com a especialista en tendències de color en el cluster internacional
PANTONE VIEW, reunint-se dues vegades l’any amb dissenyadors de varis
països per tal de concebre el catàleg de tendències d’aquesta mateixa institució,
que distribueix el seu producte a nivell mundial a indústries como l’automoció, el
disseny industrial, tèxtil, moda, cosmètica o interiorisme. Des del 1991 és
responsable de la imatge corporativa i comunicació internacional per a TEXTIL
OF SPAIN (Consejo Intertextil Español), estament integrat a l’ICEX (Instituto de
Comercio Exterior Español). Fent-se càrrec juntament amb empreses de disseny
gràfic i comunicació com VASAVA de l’estratègia d’imatge exterior del gremi de
fabricants tèxtils espanyols, en tots els esdeveniments i activitats d’aquest.
www.estudiogloriajover.com

Taller
1. El llenguatge emocional del color – L’aspecte sensorial del color és visual i té a veure amb la filosofia i la psicologia. Psicologia del color- Identificació personal entre emoció/cromatisme i Llenguatge sensitiu. Expressió del color a través del suport: materials, ambient, atmosfera. Concepte natural del color.

2. Semiòtica del color – En un sentit general, tota comunicació es dóna a través dels signes i en aquests termes, el llenguatge del color és aquell el signe dels quals són cromàtics. Els colors són elements comunicants o signes: elements que en l’actualitat són de suma importància per a la comunicació humana, sense oblidar amb això l’ús que des d’èpoques antigues s’ha fet d’ells en les diferents religions, en la màgia, la vestimenta, etc. Però no podem parlar de signe sense abans parlar de semiòtica: la semiòtica com a disciplina que es troba en la base del sistema cognitiu humà, permet analitzar els elements de la comunicació audiovisual, la qual cosa no només ens ajuda a l’estudi dels signes o elements que integren un missatge, sinó que a més a més estableix també una relació entre aquests elements de significació i els processos culturals.
Color i simbologia- Concepció objectiva i subjectiva del color segons la cultura.
3. Color i sociologia – Evolució del color a través de les tendències. Com s’estructura un concepte cromàtic. Mostra de materials d’estudi i publicacions existents que treballen les tendències de color.
4. Color i tecnologia. Nous avenços en l’ús del color en arquitectura, urbanisme i ciència – Breu explicació sobre els últims avenços científics sobre l’aplicació del color.
5. Color i imatge de marca – Com el color ajuda a distingir i posicionar una marca a través del seu potencial emocional.

B. COM SOLUCIONAR ALGUNS PROBLEMES ELEMENTALS PER A LA CREACIÓ D’IMATGES, PROJECTAR-LES SENSE TENIR NI IDEA DE PER QUÈ HO FAS, A PARTIR DE RES, SENSE PRETENCIONS NI CONCEPTE, I QUÈ FA QUE TE’N VAGIS A DORMIR TREMENDAMENT SATISFET SI,UNA VEGADA REALITZADES, TOT A SORTIT MILLOR DEL QUE ESTAVA
PREVIST
Gabriel Capllonch
Viu i treballa a Barcelona encara que sigui d’un altre lloc. Des de que es va posar a treballar en la fotografia ha participat en diverses exposicions col·lectives i individuals en varis llocs més o menys cosmopolites. Dedica molt de temps i amor a quasi tots els projectes i campanyes, si bé de tant en tant pensa que hauria preferit dedicar-se a la cria de l’ovella merina.
Publicacions i ressenyes: WAD magazine, Fanzine 137, Creator, Suite, El Paseante, Cutuur, Magazine, Elle, Woman, H, El Pais, Eyemazing, Idomenée.
Imatge: IKEA, Panasonic, Vodafone , Sonar, Audi, Mandarina Duck, Adidas Studio, Nike, Dewars, Vueling…

Taller
En principi de lo únic que podria parlar és dels meus processos creatius, com has dit per a la creació de imatges que responguin a les meves expectatives, no a les de un client o altri. En aquest cas soc únicament l’interpret, que ja es prou complicat. I que també en puc parlar molt.

Taller 5 – 4 i 11 de juny / 7-9 de juliol
A. MODA, MARCA I DIFERENCIACIÓ CREATIVA (4 i 11 de juny)

Richard Capstick
Consultor Creatiu d’Ailanto. Bachelor of Arts in Fashion Design with Printed Textiles (First) al Central Saint Martins College of Art and Design; Master of the Arts in Fashion Menswear (Distinction) al Central Saint Martins College of Art and Design. Ha treballat com a dissenyador per Missoni Uomo, Marc by Marc  Jacobs, Antonio Miró, Cruciani Cashmere,Biba International ,Ghost meanswear”.

Anna Sabater
Consultora de Màrketing d’Ailanto. Llicenciada en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estudiat Disseny de moda a IDEP, Disseny de teixits al Central Saint Martins College of Art, Màrketing Relacional a IESE (Universitat de Navarra), Direcció i Gestió de Màrketing a ESADE i Gestió de Projectes a IESE (Universitat de Navarra). Fundadora de it’s about product, consultoria de producte moda que recolza a empreses tèxtils i de confecció en l’àrea de producte: la definició creativa, anàlisi, tendències/estil, estructuració estratègica del producte i metodologia de seguiment de col·leccions.
www.ailanto.com

Taller
En aquest taller teòric/interactiu s’explorarà la connexió entre realitat i emocions
en el producte moda. Les perspectives seran dues: el mercat i les idees.
A través de l’univers visual de la marca es veurà com es van crear i reflectir els
codis d’estil per assegurar la diferenciació creativa de la marca Ailanto davant la
competència.
Es presentarà com es traslladen aquests codis a diferents productes fruit de la
col·laboració de la marca amb altres marques, fora del “món de la moda”.
Es parlarà del procés inicial d’investigació i anàlisi, del procés creatiu/artístic dels
dissenyadors en la construcció de les col·leccions i de com es confronta el
producte de “mercat” abans de presentar la col·lecció a Cibeles. Així com el
procés creatiu i d’organització dels desfiles de marca.

B. GRAVAT I ESCULTURA – TRANSITION (7-9 de juliol)
Winchester School of Art
La WSA és un dels principals centres d’excel·lència internacionals en l’àmbit de
l’Art i el Disseny de Moda. L’Escola està molt ben situada respecte a Londres, i
molts professors s’hi desplacen diàriament des de Londres, on tenen les seves
empreses i estudis. L’escola compta amb molt bones instal·lacions per tal de
treballar el disseny tèxtil, el gravat o l’escultura.
Responsable del taller: Ed D’Souza – Programme Leader for BA Graphic Arts/MA
Communication Design Winchester School of Art, University of Southampton

Taller
Sota el títol Transition els estudiants treballaran al Campus de la Winchester
durant tres dies desenvolupant un conjunt de treballs creatius conjuntament amb els professors de la WSA i a partir dels recursos que l’Escola disposa. Els recursos per al taller són:
Fotografia/ incloent laboratori fosc, estudi fotogràfic, film i digital. Hi haurà
professorat tècnic associat per a donar suport.
Escultura/ el professorat i els tècnics estaran disponible per tal que es pugui
utilitzar la varietat de processos i materials disponibles en aquesta àrea alhora
de fer treballs escultòrics.
Serigrafia/ el taller tindrà lloc en el taller de proves amb els suport de tècnics que
facilitaran l’experimentació amb diferents processos, inclosa la serigrafia
d’imatge (la preparació digital d’imatges serà necessària per tant un tècnic podria
fer la preparació de pantalles prèviament a l’arribada dels estudiants).
Al final del programa, tots els treballs seran registrats tant en digital com en
paper per tal de produir un petit llibre enquadernat a mà a través d’un taller amb
un professional de l’enquadernació

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.