Andrés Hispano. La cultura de la imagen

TALLER
El cine, per no dir l’audiovisual en general, ha evolucionat en gran mesura com a
exercici de contestació i cites que han pres sempre com a referència a la seva
pròpia història, com dispositiu tècnic, lingüístic o fenomenològic.
En aquest sentit, l’apropiació ha estat una de les eines més efectives.

[...]