Taller: Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa

Ailanto, moda, marca i diferenciació creativa

Baindesign delante la tienda de Ailanto

Baindesign delante la tienda de Ailanto

Taller
En aquest taller teòric/interactiu s’explorarà la connexió entre realitat i emocions en el producte moda. Les perspectives seran dues: el mercat i les idees. A través de l’univers visual de la marca es veurà com es van crear i reflectir els codis d’estil per assegurar la diferenciació creativa de la marca Ailanto davant la competència.

[...]