Lip Dub playback real time

Lip Dub és una nova moda de fer videoclips, en una sola presa els actors han d’anar cantant la cançó i actuant. Mireu aquest video reproduit al revés aconseguint un efecte brutal!!